Vergoedingen

Vorstelijk Vasten biedt mensen een complete reinigingsweek aan in een Chateau in Frandeux (België).

Gediplomeerd en geregistreerd therapeuten zullen deze week ondersteunen met het geven van diverse behandelingen. Hiervoor zullen declaraties worden uitgeschreven welke u bij uw zorgverzekering kan indienen. Het werkelijke aantal behandelingen dat u krijgt is meer dan wat wij op de declaratie opgeven. Dit heeft te maken met het feit dat bij een verzekering maar 1 consult per dag mag worden gedeclareerd. De declaratie is er voor om u mogelijk in de kosten tegemoet te treden.

Afhankelijk van de aard van uw verzekering en de voorwaarden van de zorgverzekeraar worden de consulten geheel of gedeeltelijk vergoed. Raadpleeg vooraf uw verzekeringsmaatschappij of ze desbetreffende consulten, gegeven in de Ardennen door Nederlandse therapeuten, vergoeden.
 

Aard van de behandelingen:

Intake consult: € 100,-
Hydro therapie: € 50,-
Klassieke massage € 60,-
Shiatsubehandeling € 60,-
Buikmassages € 50,-

Voor een behandeling die wordt bijgeboekt wordt geen declaratie uitgeschreven!