(Contra-) indicaties

Deze kuur geeft geen diagnoses of suggesties voor medicatie. Wel biedt het een preventieve methode om de vitaliteit te versterken en de gezondheid te verbeteren. Mensen met een medische indicatie doen er goed aan een arts te raadplegen.
Als preventieve methode is het kuren en reinigen in de vorm van gezond eten, een gezonde levenswijze en een gezond zielsleven een algemeen aanvaard gegeven, de nadruk ligt dan ook op het aanreiken van handvatten op grond waarvan onze kuurgasten proactief aan de slag kunnen om een gezonde levensstijl te kunnen beoefenen.
 
Voorbeelden van situaties waarin reinigen een uitkomst biedt?

 • Nieuwe energie op doen, fit en vitaal blijven/worden.
 • Periode van drukte, veel gebeurtenissen achter de rug.
 • Tijd voor jezelf willen, dichter bij je zelf komen.
 • Last van spijsvertering, moeheid, burn-out, last van gewrichten en bewegingsapparaat of andere lichamelijke klachten.
 • Afvallen.
 • Doorstart maken met gezond eten.
 • Stoppen met roken of andere gewoonte doorbreken, periode afsluiten.

 
Niet voor iedereen is vasten geschikt. Bij bepaalde ziektes wordt vasten sterk afgeraden daar het het lichaam dusdanig sterk beïnvloedt dat het meer kwaad doet dan goed. Elke aandoening heeft zijn eigen variaties. Mocht je in het lijstje jouw aandoening terugvinden maar vraag je toch af wat voor jou mogelijk is stuur dan een mail met vraag en uitleg naar info@vorstelijkvasten.com.

 • jonger dan 18 jaar.
 • zwangerschap.
 • kanker.
 • insuline-afhankelijke diabetes.
 • schildklieraandoening.
 • psychiatrische aandoeningen (afhankelijk van wat er aan de hand is en medicatie).
 • persoonlijkheidstoornissen (afhankelijk van wat er aan de hand is en medicatie).
 • bepaalde psychische gesteldheden (afhankelijk van wat er aan de hand is en medicatie).
 • anorexia nervosa en boulimia (voorkomend in het recente verleden graag even contact alvorens aan te melden).
 • invaliditeit (alleen voor onze vastenkuren daar onze accommodatie niet geschikt is voor minder validen).
 • uitputtingstoestanden en te laag lichaamsgewicht.
 • darmobstructie.
 • nier-insufficiëntie.